[XOM] - Nhận 10000 XOM ~ 30$ kèo ví app riêng tương tự NRG

Discussion in 'Others' started by OOooDuNguyen1197ooOO, Nov 8, 2018.

 1. OmniBazzar Airdop Nhận 10000 XOM ~ 30$ + 2.500 XOM/ref

  Link dow app: http://download.omnibazaar.com/support/download?ref=freecoins7777

  (WINDOWS, MAC VÀ LINUX)

  1. Tải xuống phần mềm ứng dụng OmniBazaar và cài đặt,Khởi chạy chương trình, và điền Username, lưu mật khẩu, tích ô

  2. Hoàn thành nhiệm vụ: Follow Twitter, Join Telegram, Chat vs Bot, đký mail list

  3. Lấy link giới thiệu để nhận 2.500 XOM/ref

  Lưu ý: Số tiền thưởng...


  [XOM] - Nhận 10000 XOM ~ 30$ kèo ví app riêng tương tự NRG

Share This Page