Xin đoạn code C# check VPS online

Discussion in 'Computer Skills' started by kegiaumat, Nov 7, 2018.

  1. kegiaumat

    kegiaumat Guest

    Như thread em đang tập tành viết C# bác nào có đoạn code check được VPS đang online hay bị shutdown rùi ko cho em xin.
    em cảm ơn

Share This Page