Xin cách chạy FB Ads bùng tiền

Discussion in 'Computer Skills' started by TranNhutTam, Nov 15, 2018.

  1. TranNhutTam

    TranNhutTam Guest

    Hôm bữa có đi hội thảo Marketing có nghe bạn kia nói về chạy quảng cáo bùng tiền. Không biết trong đây có bác nào đã làm vậy chưa xin chỉ giáo với. Mình đang tính chạy FB Ads nhưng k đủ kinh phí

Share This Page