vip72 bị mất pass hoàng loạt, vip72 đang giở trò???

Discussion in 'Report SCAM' started by Tranduykhuong58, Oct 29, 2018.

  1. tình hình là tối nay nhiều anh em bị mất pass acc sockvip72, nhưng ko tìm ra đc nguyên nhân, nhiều người bị mất hoàng loạt, các nghi vấn được đặt ra đều ko đúng và chỉ còn 1 điều duy nhất là vip72 đang giở trò gì ??? vậy anh em nào bị mất pass accsockvip72 tìm hướng giải quyết chung

Share This Page