Viết Tool MMO bằng C# hay Autoit ?

Discussion in 'Newbie Center' started by minhdao, Nov 24, 2018.

Moderators: vgroupbosskiet
  1. minhdao

    minhdao Guest

    mình muốn tự viết đc những tool hỗ trợ cviec mmo đơn giản và đang học hết khóa cơ bản C# và Winform, nghe nói có thằng Autoit cũng khá mạnh và đơn giản dễ học hơn nhiều . Mọi người cho mình lời khuyên về điểm hạn chế của autoit so với C# trong việc làm tool mmo với , mục đích của mình là viết tool auto để giảm làm việc chân tay thôi chứ ko có mục đích thương mại, học C# có thừa quá ko ?

Share This Page