Về lệnh controlsend

Discussion in 'Computer Skills' started by hillarysuviar, Dec 4, 2018.

 1. Em vừa viết xong lệnh controlsend để gửi câu lệnh sang một tab game khi mình đang AFK, nhưng khi viết xong thì bật lên nó vẫn hoạt động bình thường, còn lúc ALT TAB thì nó chỉ gửi (t123), mà không gửi {ENTER}
  Code:

  !N::SetTimer, sendCommand, 1000
  !M::SetTimer, sendCommand, Off

  sendCommand:
  ControlSend,,t123{Enter},AHK123456
  return

Share This Page