vcb 0621000444448 phạm tuấn giả danh nick lâu năm định bán cam

Discussion in 'Report SCAM' started by miltito198723, Nov 28, 2018.

  1. Một bạn pm nick skype của mình xác minh là có chat qua fb với bạn đó ko,mà mình thì ko có

    nick face nó đang chat https://www.facebook.com/sino.pi.3 ,chắc cũng hàng fake cmnr

    Nên m post bài này cảnh báo anh em mmo.thanks

Share This Page