u.network nhận 100 token vào ví MEW

Discussion in 'Others' started by nguyenluancmg, Feb 6, 2018.

  1. lại là nó với ví MEW và telegram sẽ nhận free 100 token. Lại là công việc quen thuộc điền ví MEW lấy code dán vào telegram + enter và chờ nhận 100 token

    Link ref: http://u.network/Airdrop/6Cm37zMavB

    done

Share This Page