Tool auto post DLE, forum nào còn hoạt động vậy các pro ?

Discussion in 'Paid to Upload (PTU)' started by downsoft2812, Oct 17, 2018.

Moderators: King
  1. downsoft2812

    downsoft2812 Guest

    Hiện tại mình đang kiếm tool auto post, leech bài từ 1 website sang 1 website khác.
    Các pro nào biết Tool nào còn hoạt động có thu phí cũng được. Miễn hoạt động tốt trơn tru chỉ giúp Xin đa tạ.

Share This Page