Tìm site cung cấp dịch vụ giải Recaptcha V2 ổn định

Discussion in 'Captcha' started by biennv, Aug 22, 2018.

  1. biennv

    biennv Guest

    Cảm ơn mọi người đã đọc tin.
    Như tiêu đề, mình đang cần sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ Recaptcha V2 để tăng tốc độ cho tool.
    Có ai có thể khuyến nghị cho mình một vài cái không ạ?

Share This Page