Tìm net cho web đang có traffic tốt

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by K20, Sep 24, 2018.

Moderators: datdonghun, gmb409
  1. K20

    K20 Guest

    Mình có 1 web còi, ngày được 10k - 50k tràffic
    Đang chiến Exoclick và eCPM nó bèo quá được có 0.09
    Có nét nào ngon hơn o các bro ?

Share This Page