tiendientu.exchgane

Discussion in 'Report SCAM' started by TrongHoa, Oct 23, 2018.

  1. TrongHoa

    TrongHoa Guest

    Mình có mua 100 Netteler lúc 2h sáng của trang web này, lần trước mua thì khoảng 1 tiếng sau nhận được rồi, nhưng lần này đến 15h ngày hôm sau thì thấy giao dịch đã nhận tiền, nhưng mình vẫn chưa nhận được tiền
    View attachment 120367
    View attachment 120368

Share This Page