Thông tin mới nhất từ sàn ATFX

Discussion in 'Forex' started by tinforex, Dec 4, 2018.

  1. tinforex

    tinforex Guest

    ATFX Tham gia diễn đàn Đầu tư và Thương mại tại Milan

    ATFX là nhà môi giới forex toàn cầu, đang nhanh chóng mở rộng khắp khu vực Châu Âu. Gần đây, công ty đã tham gia Diễn đàn Đầu tư & Giao dịch - Investment & Trading Forum (IT) từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 11. Được tổ chức tại Palazzo delle Stelline, hội trường hội nghị chuyên nghiệp tại Milan. Diễn đàn IT mang đến cho những nhà môi giới, nhà kinh tế, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà giao dịch hàng đầu cơ hội gặp gỡ trong hai ngày...

    Thông tin mới nhất từ sàn ATFX

Share This Page