Thảo luận về soft XD

Discussion in 'Captcha' started by dkny09, Sep 23, 2018.

 1. dkny09

  dkny09 Guest

  Như ae thấy thì XD ko check email thường xuyên nên mình nghĩ cần có người đứng ra call cho bác ấy bàn bạc thẳng về vấn đề như cmt của @ngohuy đã nói ro~ chi tiết , call nói chuyện rõ ràng mới nhanh có tool chứ chờ XD check mail cũng hên xui cỡ 2,3 tháng

  ngohuy said:
  Theo thiển ý của tôi về soft gõ Pix của bác XD thì thế này!
  Bác Bao vừa là Mod, vừa là người có thâm niên gõ Pix và quen biết với bác XD nên sẽ đại diện chính thức liên lạc...
  Click to expand...​
  Thảo luận về soft XD

Share This Page