Tài khoản PP bị limit

Discussion in 'Newbie Center' started by 59y1makelove, Oct 24, 2018.

Moderators: vgroupbosskiet
  1. 59y1makelove

    59y1makelove Guest

    Tài khoản mình bị limit do mua của 1 bác trên đây 495$. PP bắt chứng minh số tiền đó. Mà người bán kêu bỏ acc (còn 62$), xin các mod cho mình hỏi phương hướng giải quyết và cái này là do lỗi ai ạ?

Share This Page