stellar: form support cho những acc bị block nhận dc mail, vân vân và mây mây

Discussion in 'Others' started by hoangtukai, Jan 12, 2018 at 6:53 PM.

  1. hoangtukai

    hoangtukai Guest

    links:https://www.stellar.org/support-form/

    không nói gì nhiều, đây là form support dành cho các acc bị block, bi mất coin, không nhận được mail vân vân và mây mây
    gửi sớm để nhận được thông tin mới nhất nhé mấy bác

Share This Page