Soạn hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm

Discussion in 'News' started by tuansenudo, Sep 28, 2018.

 1. tuansenudo

  tuansenudo Member

  Joined:
  May 4, 2018
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  Theo nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật vệ sinh an toàn thực phẩm: Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cần phải có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với thực phẩm sản xuất trong nước).
  • Bản bản thiết kế nhãn chính sản phẩm.
  • Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ công bố hợp quy
  • Bản thông tin chi tiết sản phẩm.
  • Nhãn phụ sản phẩm.
  • Kế hoạch giám sát định kỳ.
  • Báo cáo đánh giá hợp quy (Đối với sản phẩm hợp quy)
  • Quy trình sản xuất.
  Nộp hồ sơ công bố thực phẩm:
  Hồ sơ được tin thành 02 bản, người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu. Kèm bản sao có chứng thực phẩm hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Sở Y Tế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

  Hồ sơ được trả kết quả bằng bản giấy cho doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

  Kết quả trả cho doanh nghiệp được trả trên hệ thống online không có bản cứng. Doanh nghiệp tải về để sử dụng cho hàng hóa khi lưu thông.

  Chú ý: Đối với việc công bố sản phẩm phụ gia nhập khẩu cần phải chuẩn bị Giấy chứng nhận lưu hành tự do và kiểm tra trước về chất phụ gia dự kiến công bố có thuộc trường hợp nằm trong danh sách sản phẩm phụ gia được lưu hành tại Việt Nam.

  Đối với những sản phẩm được lưu hành tại nước sản xuất nhưng chưa nằm trong danh sách sản phẩm phụ gia được lưu hành tại Việt Nam thì Cục An toàn thực phẩm sẽ thành lập hội đồng thẩm định để xem xét việc cấp phép và bổ sung vào danh mục.

Share This Page