santienao.com làm ăn thiếu trách nhiệm

Discussion in 'Report SCAM' started by xedapdaigia, Oct 25, 2018.

  1. xedapdaigia

    xedapdaigia Guest

    -santienao.com tui cần 600z gởi 2 lần mình ghi sai ko ghi memo pm support thì support nói send ảnh chuyển tiền mình send xong thì nói là xác thực tài khoản.mình quá bực thái độ làm việc của support nên khỏi xác thực yêu cầu refund tiền và support ko refund gọi len santienao không bắt máy.các bạn chú ý ko giao dịch santienao.com ngay tại thời điểm bây giờ.họ kêu mình đợi.tiền mình chuyển mình ko giao dịch nữa refund tiền bắt đợi pm support ko trả lời gọi không bắt máy.có hình ảnh đầy đủ...

    santienao.com làm ăn thiếu trách nhiệm

Share This Page