Sàn Remitano không cộng tiền vào tk dù đã hoàn thàn giao dich

Discussion in 'Report SCAM' started by tuanchelseasfc, Jan 12, 2018 at 3:22 PM.

  1. 17h:44 ngày 12/01 mình có giao dịch qua sàn Remitano ! Đã gửi gửi hồi và tranh chấp vẫn ko có tín hiệu
    Giao dịch mình đã hoàn thành - Tk của mình chưa thấy cộng BIT vào ví của mình

Share This Page