remitano làm ăn vớ vẩn , dung túng nhân viên và bao che cho tụi treo máy gây thiệt hại cho...

Discussion in 'Report SCAM' started by lebaongoc, Nov 24, 2018.

  1. lebaongoc

    lebaongoc Guest

    Chuyện là tối wa khi black friday mình có mua btc trên remitano để lấy hàng về làm , xong khi giao dịch ck xong thì người bán ngủ ko xác nhận giao dịch. Mình có liên hệ với support remitano kiu phóng btc cho mình vì mình cần xong gấp .Sau đó support nói chậm nhất 1 giờ ko liên lạc đc người bán thì sẽ phóng btc cho mình . Sau đó vì muốn phóng nhanh hơn nên trong 1 giờ mình vẫn contact liên tục thằng support mất dạy nó vào xem xong ko báo cho nhân viên cấp trên cũng ko xử lý ,suốt tầm 2 giờ...

    remitano làm ăn vớ vẩn , dung túng nhân viên và bao che cho tụi treo máy gây thiệt hại cho người mua

Share This Page