PIVOT - KIẾM TỚI 4 BTC/NGÀY BẰNG CÁC ĐỌC TIN VÀ TUYỂN REF

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by duongBTC, Sep 28, 2018.

Moderators: datdonghun, gmb409
  1. duongBTC

    duongBTC Guest

    Như tiêu đề ạ.Pivot là một mạng xã hội dành cho người quan tâm đến crypto và để khích lệ người dùng,họ đang có chương trình đọc tin,tuyển ref để nhận token của họ,và mỗi ngày (sau khoảng 10h),số token của họ sẽ được quy đổi sang bitcoin ở phần bonus,các bạn vào nhận nhé.Số bitcoin bonus nhận được dao động từ 0.00001 đến 4 BTC (thường thì dựa vào số token bạn kiếm được).Ông lớn BNB chống lưng nhé,đảm bào 100% pay.
    link:...

    PIVOT - KIẾM TỚI 4 BTC/NGÀY BẰNG CÁC ĐỌC TIN VÀ TUYỂN REF

Share This Page