Phá mật khẩu Win 8.1 thì có được không

Discussion in 'Computer Skills' started by CaptchaDollar, Oct 8, 2018.

  1. Có ae nào ở đây có kinh nghiệm phá mất khẩu Win 8.1 không. Sau khi phá thì có sử dụng bình thường được hay không.

    Mình mới bị trộm vượt tường, cạy cửa sổ lấy mất 1 chiếc laptop. Laptop này lưu khá nhiều ví sơ cua của mình và nhiều tài liệu, mật khẩu lưu ở tệp riêng và ở chrom.

    Mất thì mất rồi nên mình muốn biết là khi nó đem ra tiệm thì bọn ngoài đó nó phá xong mật khẩu của mình rồi thì nó có sử dụng bình thường hay không, hay là phá xong là phải rs lại Win và mất hết dữ liệu. Từ chiều...


    Phá mật khẩu Win 8.1 thì có được không

Share This Page