Permission (ASK) [Tùy chọn mời bạn bè - (2500 ASK = $ 105) cho mỗi giới thiệu]

Discussion in 'Others' started by steemitvietnam, Nov 18, 2018.

 1. Chào các bạn!

  Tôi xin giới thiệu với các bạn 1 ứng dụng có tương lai mà tôi đang tập trung cho nó. Tôi tin rằng trong tương lai gần ứng dụng này sẽ phát triển ngoài mong đợi, mong các bạn ủng hộ.

  Giới thiệu:

  [​IMG]


  Nền tảng PermissionIO thiết lập nền kinh tế cho phép bằng cách đưa quảng cáo vào blockchain thông qua Thị trường...

  Permission (ASK) [Tùy chọn mời bạn bè - (2500 ASK = $ 105) cho mỗi giới thiệu]

Share This Page