openload.co tính tiền kiểu gì vậy các bác

Discussion in 'Paid to Upload (PTU)' started by danvac, Sep 24, 2018.

Moderators: King
  1. danvac

    danvac Guest

    nếu dựa trên lượt view sao không có thống kê view ạ :((

Share This Page