Nội quy BOX Newbie Center

Discussion in 'Newbie Center' started by woaini1991, Nov 5, 2018.

Moderators: vgroupbosskiet
  1. woaini1991

    woaini1991 Guest

    Đầu tiên, BQT xin gửi lời chào các bạn cùng đến với ngôi nhà chung của chúng ta mmo4me.vn. BOX Newbie Center là nơi giúp các bạn mới tìm hiểu MMO có cái tổng quan về MMO từ đó sớm tìm ra được đường đi cho mình. Bên cạnh đó cũng giúp các bạn mới làm quen với forum, các lĩnh vực của MMO. Vì vậy các bạn Oldbie xin vui lòng không hỏi trong BOX này.

    Đây là một số Rules (nội quy) khi Post bài trong BOX Newbie Center, áp dụng từ ngày...

    Nội quy BOX Newbie Center

Share This Page