Nhanh tay nhận >50 zeepin sắp lên sàn

Discussion in 'Others' started by Intermilannx, Jan 12, 2018 at 7:20 PM.

Moderators: Sir.NamTuoc
  1. Intermilannx

    Intermilannx Guest

    ICO tiếp theo của NEO sẽ diễn ra từ ngày 18/1 tới ngày 29/1. Cả 2 ICO trước của NEO điều nhân hơn 10 lần so với giá ICO, giờ vào làm nhiệm vụ để nhận coin miễn phí nào. Zeepin
    https://www.zeepin.io/bounty/?r=qyReK
    (nhận miễn phí 50 zee rất đơn giản chỉ cần twitter mới lập , lên sàn có khả năng giá >1$ 1 coin là ít, giá NEO hiện tại là 130$)

Share This Page