Nhận tiền từ nước ngoài bằng Paypal

Discussion in 'Newbie Center' started by anhnobitachayhondatimxuka, Oct 27, 2018.

Moderators: vgroupbosskiet
  1. Em có vài người bạn ở Trung Quốc và Nhật, mỗi tháng gởi cho em đều đều khoảng vài trăm đô la mỹ. Em tính nhận bằng Paypal cho tiện nhưng nghe nói vụ limited không biết ra sao. Vậy có cách nào để em nhận tiền đều đều được không các bác, mất ít % cũng được.

Share This Page