Nhận convert dữ liệu người dùng facebook để chạy quảng cáo.

Discussion in 'Newbie Center' started by TuanP1905, Oct 25, 2018.

Moderators: vgroupbosskiet
 1. TuanP1905

  TuanP1905 Guest

  Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ lấy dữ liệu người dùng facebook để chạy quảng cáo.
  • Target vào khách hàng đã like 1 Fanpage nào đó.
  • Target vào khách hàng đã thích hoặc bình luận 1 bài viết nào đó
  • Target vào thành viên của 1 nhóm nào đó.
  • Target vào bạn bè của ai đó
  • Thành viên của 1 nhóm thì họ sẽ có mối quan tâm nhiều đến chủ đề của nhóm đó.
  • Những người có cùng chung sở thích, họ sẽ cùng nhau tham gia vào 1 group vào trao đổi, thảo luận, hỏi đáp, sinh hoạt trên nhóm...

  Nhận convert dữ liệu người dùng facebook để chạy quảng cáo.

Share This Page