Này thì hướng dẫn cheat ptc kiểu tự ref...

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by luuha, Nov 15, 2018.

Moderators: datdonghun, gmb409
  1. luuha

    luuha Guest


    đây là hướng dẫn cơ bản, các bạn trẻ tự tìm cách cheat riêng cho mình nhé :binhsua04:

    trước kia cũng từng làm admin buxhost, cũng từng thức đêm để check cheat và rút ra 1 số trải nghiệm: thông thường admin sẽ check tại mục member trong Admin panel. trong mục member admin nó check được tất cả thông tin về 1 member: info, ip reg, ip login, trình duyệt login, ref từ đâu (cái này cho admin biết tại sao member biết đến site của admin),...

    Này thì hướng dẫn cheat ptc kiểu tự ref...

Share This Page