Mình không biết sử dụng Adv Cash

Discussion in 'Captcha' started by Hangpham2612, Sep 9, 2018.

  1. Hangpham2612

    Hangpham2612 Guest

    Tình hình là mình hí hửng đánh cap 2 bữa nay được 1$. Mình muốn rút tiền ra thử xem sao. (mình là newbie)

    Mấy bạn bảo mình rút qua Adv . mình đã vào trang, tạo tài khoản rồi. nhưng mà muốn rút cần phải xác minh tài khoản nữa. mình không biết xác minh như thế nào. bạn nào chỉ mình với

Share This Page