MEX - Multibank Group SCAM: Big SCAMMER

Discussion in 'Report SCAM' started by Dodvj, Dec 10, 2018.

 1. Dodvj

  Dodvj Guest

  Loạt các sự thật về MEX - Multibank Group SCAM: Big SCAMMER

  www.multibankscam.com

  Chương 1: Thay đổi thương hiệu nhiều lần

  Từ IKON đến MEX bây giờ đến Multibank

  Vì MEX quỵt tiền của khách hàng và lương của nhân viên Việt Nam. Nên chúng tôi những nhân viên làm việc nhiều năm tại MEXGroup sẽ tiết lộ những bí mật kinh khủng của MEX - Multibank : Big Scammer - Công ty siêu lừa đảo.

  Tại sao?
  + Xóa lợi nhuận của khách hàng
  + Trì hoãn việc rút...

  MEX - Multibank Group SCAM: Big SCAMMER

Share This Page