Lấy thông tin file build.prop

Discussion in 'Offers' started by muonlamgiau1990, Nov 8, 2018.

Moderators: boyitc88
  1. Mọi người cho mình hỏi mình muốn lấy thông tin build.prop của 1 vài điện thoại, mình lấy cái này ở trang nào nhỉ?

Share This Page