JDownloader RecaptchaV2!!

Discussion in 'Paid to Upload (PTU)' started by hoangtuan9920, Oct 6, 2018.

Moderators: King
  1. Tình hình là tớ có một account icerbox.com premium:
    -Loign máy nhà cả tháng này và hiện tại bình thường
    -Add vào JDownloader một thời gian giờ nó bắt nhập captcha,ko cách gì nhập đc dù sài Firefox,Google Chrome,Browser Extension/ MyJDownloader .....!!

    Ai biết phải làm cách nào bày mình với???

    [​IMG]

Share This Page