HyperX ra mắt chuột chơi game HyperX Pulsefire FPS Pro RGB

Discussion in 'Computer Skills' started by nickname2606, Oct 24, 2018.

  1. nickname2606

    nickname2606 Guest

    [​IMG]

    Tp. Hồ Chí Minh- ngày 30 tháng 8 năm 2018 - HyperX®, một thương hiệu về game của Kingston Technology, vừa ra mắt chuột chơi game HyperX Pulsefire FPS Pro RGB. Pulsefire FPS Pro có cảm biến tracking chính xác Pixart 3389 và sử dụng thiết bị chuyển mạch Omron cao cấp với độ bền 20 triệu cú click, sáu nút có thể lập trình và bộ nhớ trên bo mạch để lưu tối đa ba cấu hình tùy chỉnh thông qua phần mềm...

    HyperX ra mắt chuột chơi game HyperX Pulsefire FPS Pro RGB

Share This Page