Hướng dẫn Auto kiếm tiền với site (sociaprofit, maniaprofit, ultrainvests,...)

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by AkenBii, Oct 12, 2018.

Moderators: datdonghun, gmb409
 1. AkenBii

  AkenBii Guest

  Hướng dẫn Auto kiếm tiền với site (sociaprofit, maniaprofit, ultrainvests,...)
  Link 1: https://goo.gl/r7YGfe
  Link 2: https://goo.gl/1DeRGa
  Link 3: https://goo.gl/wcBYGY
  Bước 1: Download Mouse And Keyboard
  Link Download: https://goo.gl/B5zdFd
  Bước 2: Bật tools - Bật Google chrome - Vào Tab Ẩn Danh - Điền link giới thiệu vào - Rồi tắt tab - Bật lại tab ẩn danh mới + Vậy là Oke ( Ai không biết dùng tools thì video đây)
  Link Video:...

  Hướng dẫn Auto kiếm tiền với site (sociaprofit, maniaprofit, ultrainvests,...)

Share This Page