Hỏi về tính năng thay đổi imei trên các máy gsm modem

Discussion in 'Newbie Center' started by tefo, Dec 6, 2018 at 4:42 PM.

Moderators: vgroupbosskiet
  1. tefo

    tefo Guest

    Mình thấy bên vn mình họ bán máy gsm modem mà họ báo sản phẩm có thể thay đổi imei nhưng mình chưa hiểu rõ việc thay đổi imei của máy có tác dụng gì lên sim hay là không?

    Ai rành mánh mung mấy vụ imei này để làm gì cho mình xin chỉ giáo

Share This Page