Hỏi về openload.co

Discussion in 'Paid to Upload (PTU)' started by tuanyenbeo, Nov 14, 2018.

Moderators: King
  1. tuanyenbeo

    tuanyenbeo Guest

    Mình lập acc openload vào ngày 5/11/2018 đến hôm nay đã được 3 lượt download nhưng vẫn không thấy tiền mặc dù opeload vẫn tính,cho mình hỏi là hiện tại thèn này còn pay không vì mình không thấy mục withdraw chỗ nào cả,mà tình hình bây giờ nên chơi site nào thì ngon cho thị trường nước ngoài vậy các bác

Share This Page