Hỏi về lỗi trên koloTibalo android

Discussion in 'Captcha' started by Kietpro92, Oct 2, 2018.

  1. Kietpro92

    Kietpro92 Guest

    Mình gõ recapcha tren Kolo điện thoai android, có những hinh mình chon kỹ mà nó vẫn báo lỗi " vui long thử lại' ai bik chỉ minh với ( đối với capcha bấm vô nó biến mất đợi 1 giây nó ra hinh khác)

Share This Page