[HELP] XRB sau khi Raidblocks chuyển sang Nano

Discussion in 'Newbie Center' started by ngoctuan601, Oct 24, 2018.

Moderators: vgroupbosskiet
  1. ngoctuan601

    ngoctuan601 Guest

    Mọi người cho hỏi trước em có dùng RaidblocksWallet ở trên thằng Telegram. trong ví vẫn còn một số xrb. nhưng lâu ngày không vào nửa, bây giờ Raidblocks nó chuyển sang NANO rồi khi em log telegram thì nó tạo cho em account mới chứ không tự chuyển sang Nano cho em. vậy có cách nào lấy lại số XRB đó ko ạ. Thanks!

Share This Page