[help] 1and1 bắt thanh toán wire bank để renewal domain

Discussion in 'Computer Skills' started by z0rk, Oct 25, 2018.

  1. z0rk

    z0rk Guest

    Domain của em hết hạn, do không để ý. giờ thì 1and1 block account của em và không cho em login để thanh toán ra hạn
    em có gửi mail, thì bên 1and1 bắt phải thanh toán qua wire bank
    mong mọi người giúp em để em renewal domain, có cách nào để thanh toán online không ạ

Share This Page