Giải pháp thay thế link tự động cho openload

Discussion in 'Paid to Upload (PTU)' started by minandmax, Sep 24, 2018.

Moderators: King
  1. minandmax

    minandmax Guest

    Xin chào,
    Forum mình có ai dùng openload không? Mỗi khi video bị xóa do dmca thì việc thay thế link rất vất vả phải không? Hiện mình đang có giải pháp thay thế link tự động. Có ai cần không nhỉ?

Share This Page