email paypal Doanlovemusic@gmail.com lừa đảo fake hóa đơn

Discussion in 'Report SCAM' started by vip01667790762, Dec 4, 2018 at 10:04 PM.

 1. Đêm hôm mất ngủ, giao dịch trung gian cho khách còn gặp phải thằng scam fake hóa đơn tính lừa cả trung gian nên report cho bõ tức

  Facebook scam:
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100016995691907
  https://www.facebook.com/100016927332906

  Email paypal nhận $: doanlovemusic@gmail.com

  Send mấy cái ảnh hóa đơn VCB F12 mờ mờ ảo ảo lên rồi gửi vội email pp để nhận $, mình không thấy sms vcb báo về, nên cẩn thận login xem log bank online cũng không thấy...

  email paypal Doanlovemusic@gmail.com lừa đảo fake hóa đơn

Share This Page