Em newbie chuyển nghề cần học C#, Javascript và pts

Discussion in 'Computer Skills' started by nguyenhoangvan299, Sep 28, 2018.

  1. Như vấn đề nêu trên, em là newbie về mảng CNTT nên cần tìm người dạy c#, javascript, code imacros và photoshop để phục vụ cho việc chiến MMO hoặc toạc ra là affilicate
    Em hiện học tại Huế, có bác nào dạy lại em ngôn ngữ c#, javascript, imacros từ cơ bản tới nâng cao không em theo học với ! Em hoàn toàn là người mới trong lĩnh vực này nên muốn nhờ cao nhân chỉ bảo thêm !
    Em sẽ trả học phí theo tháng vì e còn là sinh viên ạ

Share This Page