Cuộc Thi đôi 33 huyền thoại ở thanpoker

Discussion in 'Poker' started by vjppro1, Jan 28, 2018.

  1. vjppro1

    vjppro1 Guest

    Cuộc Thi đôi 33 huyền thoại :
    bạn đang chơi ở thanpoker . bạn đã là người đăng kí mã giới thiệu của mình ( nếu chưa phải người giới thiệu cũng được tham gia nhé ) .chơi ở mức cược 1-2k trở lên . với đôi 33 trên tay , chỉ cần 5 lá chung ra ít nhất 1 lá 3 và bạn tham gia hết ván đấu ( dù thắng hay thua ) thì bạn chỉ việc up ảnh ở đây và nhận lấy 50k ( không phải giới thiệu thì được 10k ) từ mình ( không giới hạn bao nhiêu lần ) . cuộc thi bắt đầu từ bây giờ đến hết ngày 28/2/2018 . up ảnh nhận...

    Cuộc Thi đôi 33 huyền thoại ở thanpoker

Share This Page