congratulations Franchisepro. MỘT DỰ ÁN MỚI 2019 – KIẾM TIỀN TỪ VIỆC XEM...

Discussion in 'Others' started by Gia Thiên, Apr 10, 2019.

Moderators: Sir.NamTuoc
 1. Gia Thiên

  Gia Thiên Guest

  congratulations Franchisepro.
  MỘT DỰ ÁN MỚI 2019 – KIẾM TIỀN TỪ VIỆC XEM QUẢNG CÁO
  Với thời gian 9 phút/ ngày, để h tính cho các bạn xem nha.
  Gói 30$ được 17$/tháng 1 năm 204$ x23= 4.692.000đ
  Gói 50$ được 30$/tháng 1 năm 360$ x23= 8.280.000đ
  Gói 100$ được 45$/tháng 1 năm 540$x23= 12.420.000đ
  Gói 200$ được 60$| tháng 1 năm 60x12x23=16.560.000 đ
  ☺️☺️ Sau 1 tháng nếu các bạn không hoàn được 80-100% tiền gửi ban đầu mình sẽ hoàn lại các bạn 50% tiền các bạn vào gói nhé.
  Mình là người trao cơ......

  congratulations Franchisepro.
  MỘT DỰ ÁN MỚI 2019 – KIẾM TIỀN TỪ VIỆC XEM...

Share This Page