Closed !

Discussion in 'Report SCAM' started by dqr47091, Dec 10, 2018.

  1. dqr47091

    dqr47091 Guest

    tôi phải tạo nick để nói vì tôi sợ thằng mod Trung_Peter đàn bà nó ghét nó cắn tôi, thằng này bán đồ lừa đảo https://mmo4me.vn/threads/hot-hot-deal-tu-amazon-tang-dong-ho-xin-mien-phi.369164/ có bọn tôi nói nó rồi https://mmo4me.vn/threads/closed.369200/ mà nó vẫn được làm mod thì admin diễn đàn này bị mù rồi
    hôm nay tôi vào diễn đàn thấy có thông báo của nó bảo bình chọn cho nó thành ancient nên tôi mới biết nó vẫn còn làm mod , tôi tạo nick này để hỏi diễn đàn này...

    Closed !

Share This Page