Closed !

Discussion in 'Report SCAM' started by BuiCongThuan, Nov 22, 2018.

  1. BuiCongThuan

    BuiCongThuan Guest

    Chuyện là vầy, vào ngày 24/01 mình có nhờ Quyền ex 450k từ Vietcombank- -> Agribank. Nhưng do bên khách của mình ra ngân hàng chuyển khoản sai nội dung nên Quyền đòi rf tiền qua stk trùng tên người chuyển. Mà xui là khách mình không có thẻ ngân hàng và có một số lí do cá nhân nên không thể đi làm thẻ được. Mình có cung cấp bill + tin nhắn và nhờ Quyền ex giúp mình nhưng Quyền không chịu và hiện treo giao dịch từ tết tới giờ!! Mình mới biết đến mmo4me thông qua người bạn nên tới tận...

    Closed !

Share This Page