Captchatypers cập nhật tháng 10/2018

Discussion in 'Captcha' started by nguyenduong90, Oct 5, 2018.

  1. Từ ngày captchatyper mở đăng ký panel công khai, song song với việc mở loại hình captcha image thì tốc độ load cũng chậm theo. khiến khá nhiều anh em bỏ sang loai hình kiếm tiền khác. Nhưng bên cạnh đó cũng còn không ít anh em cũ và mới còn duy trì với công việc đơn giản mà bền chắc này. Hôm nay mình xin phép tạo topic mới cho anh em tham gia thảo luận.

    Các topic cũ có thể tham khảo thêm theo link dưới đây:...


    Captchatypers cập nhật tháng 10/2018

Share This Page