Cần tool/code vượt captcha thể loại như này

Discussion in 'Computer Skills' started by gdtghuutruong, Nov 20, 2018.

  1. Thể loại captcha như này có anh em nào biết cách vượt không ạ

    [​IMG]

Share This Page