Cần pass tài khoản Exo

Discussion in 'Paid to Upload (PTU)' started by fullOS, Oct 5, 2018.

Moderators: King
  1. fullOS

    fullOS Guest

    Xin lỗi mod vì đăng vào topic này, em đang cần tiền nên cần để lại tài khoản Exo đã pay 2 lần, còn 14 EUR trong tài khoản
    Pm để ép giá nhé, có giao dịch trung gian nếu cần

Share This Page